สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรม "Open House For International SE Students"

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม "Open House For International SE Students" เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาและรุ่นพี่เข้าต้อนรับและจัดกิจกรรม รวมทั้งมีการแนะนำการเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ที่ผ่านมา

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 22 ครั้ง