หน่วยงาน True Digital Cybersecurity เข้าบรรยายให้ความรู้เรื่อง Cybersecurity Career Development Plan แก่นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ที่ผ่านมา หน่วยงาน True Digital Cybersecurity บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าบรรยายให้ความรู้เรื่อง "Cybersecurity Career Development Plan" แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยวิทยากร คุณธนพงศ์ เอี่ยมโสภณกูล ตำแหน่ง Head of Security Implementation and Managed Security Services และคุณชิษณุพงศ์ ทนินทร

และหลักจากจบการบรรยาย ทางหน่วยงานฯ ยังได้เปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานและร่วมงานในบริษัทอีกด้วย

 

 |   |  76 ครั้ง