ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานภายใต้โครงการ "นักการตลาดดิจิทัลรุ่นใหม่"

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวรางวัล

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ร่วมมือกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ (DTBI) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษา ภายใต้โครงการ "นักการตลาดดิจิทัล
รุ่นใหม่" 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและทักษะสู่การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ และยังเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาและการวิเคราะห์ธุรกิจตามหลักทฤษฎีให้แก่ผู้ประกอบการ

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : กลุ่ม Pleasant ผลิตภัณฑ์สเปรย์ปรับอากาศ Charmaroma
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : กลุ่ม Happy Soda ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคราฟต์โซดา Hopster
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : กลุ่ม Melnuka ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมู
  • รางวัลชมเชย : กลุ่ม Precious ผลิตภัณฑ์ปรุงรส ม่วนโฮมเมด

 

 |   |  278 ครั้ง