สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Asia University (AU) ประเทศไต้หวัน ร่วมประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร งานวิจัย และกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: it-mou It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว (MTA) และ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร (DCE) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU) กับมหาวิทยาลัย Asia University (AU) ประเทศไต้หวัน ร่วมประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร งานวิจัย และกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2567 นครไถจง ประเทศไต้หวัน

ในการร่วมประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือยกระดับความร่วมมือในครั้งนี้มีอาจารย์ ดร.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชา IT และอาจารย์ประจำหลักสูตร DCE, อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ทองแพง ประธานหลักสูตร MTA และ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร อาจารย์ประจำหลักสูตร MTA ร่วมประชุมกับ Dr. Edgar Chia-Han Lin, Assistant Professor and Section Chief of the Department of Information Communication / Teaching Resources and Faculty Development Center, Dr. Anthony Y. H. Liao, Associate Professor and Chairman of the Department of M-Commerce and Multimedia Applications และ Dr. Hsueh-Ting Chu, Associate Professor and Chairperson of the Department of Computer Science and Information Engineering

นอกจากการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการแล้ว ทั้งสองสถาบันจะมีการร่วมกันจัดกิจกรรมด้าน XR/VR/AR, AI, Digital Business Workshop & Hackathon ชื่อ Future Tech X3 ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2567 ที่จะถึงนี้ และ หลังจากการประชุมทางมหาวิทยาลัยได้นำคณะเยี่ยมชมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการชั้นสูง และอีกทั้งได้พบกับนักศึกษาของทาง AU ที่ได้เคยเดินทางมาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สร้างความประทับใจและสานสัมพันธ์ความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอนาคต

ความสำเร็จการประชุมความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยทางด้าน Immersive Digital Technology และ พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้มีความสามารถที่ทันสมัยเป็นไปตามความต้องการของนานาชาติและพร้อมก้าวเป็นพลเมืองของโลกอย่างยั่งยืนในอนาคต

 |   |  34 ครั้ง