สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมค่ายเปิดโลกทัศน์วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หมวดหมู่ข่าว: it-mou it-กิจกรรมสำนักวิชา It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำโดยนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ในการเปิดโครงการ "กิจกรรมค่ายเปิดโลกทัศน์วิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์" ณ ห้อง 811 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4A - 811) 

โดยโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 5 หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Engineering Applied Science Program : ESc) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสำหรับหลักสูตรฯ โดยกิจกรรมในภาคเช้าประกอบไปด้วยการแนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแนะนำหลักสูตรของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ประจำแต่ละหลักสูตร

ต่อมา กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Workshop ของแต่ละสาขาวิชา โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ชมและทดลองใช้ห้องปฏิบัติการจริง โดยมีรุ่นพี่ของแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้นำชมห้องปฏิบัติการ

ขอบคุณรูปภาพจาก โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

 |   |  28 ครั้ง