กิจกรรม IT Update Research

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม IT Update Research เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองงานวิจัย งานสอน หรือองค์ความรู้ต่างๆ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาฯ E3A-302
ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

 

โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.โกสินทร์ และ ร.ศ.ดร.อธิคม มาร่วมวงเสวนาในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 126 ครั้ง