สำนักไอที มฟล. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ InCIT2019

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

อ. ดร.ธีรวิศิษฎ์​ เลาหะเพ็ญแสง คณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ตัวแทนอาจารย์พร้อมนักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม​วิชาการ​ระดับนานาชาติ InCIT2019 ซึ่งจัดโดย สถาบันเทคโนโลยี​ไทย​-ญี่ปุ่น​ ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม​ 2562 ซึ่งการประชุมวิชาการนี้อยู่ในการสนับสนุนของ "สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ" โดย มฟล. ส่งผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 3 ผลงาน

| writer Piyawat Paramee |