นักศึกษา Software Engineering ได้รับรางวัล "นักศึกษาด้านเทคโนโลยี​สารสนเทศ​ดีเด่น ประจำปี 2562" จากสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยี​สารสนเทศ​

Category: It-ข่าวรางวัล

นางสาวจารวี นุ้ยสาย นศ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา Software​Engineering​ ได้รับคัดเลือก​เป็น​ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ​ดีเด่น ผู้มีคุณธรรม​และจริยธรรม​ จาก "สมาคมสภา​คณบดี​คณะ​เทคโนโลยี​สารสนเทศ" ซึ่งได้จัดงานมอบรางวัลในวันที่ 24 ตุลาคม​ 2562 โดยให้นักศึกษา​จากทุกสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์​ผ่านการเรียนรู้​วัฒนธรรม​ญี่ปุ่น​ ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย​-ญี่ปุ่น​

| writer Piyawat Paramee |