โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Rapidminer Studio”

Category: It-โครงการพิเศษ

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Rapidminer Studio”

โดย อาจารย์ ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ 

 

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00–16.00 น.

ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย

ห้อง S7-B415 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 225 ครั้ง