สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรใหม่ในยุค Digital Transformation ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Gen Z)

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรใหม่ในยุค Digital Transformation ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Gen Z) ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดงาน

ในงานนี้มีคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมถึง 250 คน

ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมและให้ความรูู้แก่ผู้ที่สนใจ ดั้งนี้ 

  • บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
  • บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด 
  • บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด 
  • บริษัท Palo Alto Networks Thailand ​​​​​


ทังนี้ กิจกรรมในช่วงบ่าย ได้มีการจัดนิทรรศการหลักสูตร, ผลงานโปรเจคจบโดยนักศึกษาสำนักวิชา, ผลงานวิจัยของคณาจารย์สำนักวิชา, การออกบูธและแจกของรางวัลโดยบริษัทด้านไอที ให้แก่ผู้ที่สนใจและผู้เข้าร่วมงาน
 

 

รูปภาพเพิ่มเติม 

 

 

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 440 ครั้ง