เชิญชวนตอบแบบสอบถามชิงรางวัล

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นเครือข่ายในสมาคมสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแบบสอบถาม เกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์

จึงเชิญชวน อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ ร่วมตอบแบบสอบถามชิงรางวัล เงินรางวัล 100 บาท จำนวน 50 รางวัล

ตามลิ้งค์หรือQR Code 

https://ecuau.qualtrics.com/jfe/form/SV_9NqDdaQcTOQblpb

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 199 ครั้ง