อธิการบดีพบสำนักวิชา ประจำปี 2563

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดีพบสำนักวิชา ประจำปี 2563

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมเยียนและบรรยายทิศทางการดำเนินงานของทางมหาวิทยาลัย ให้แก่ทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อาจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง (คณบดี) และคณาจารย์พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟัง

 

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 337 ครั้ง