สำนักวิชาไอที ให้การต้อนรับผู้ตรวจ AUN-QA

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.สพ.ญ.ดร.อรสิริ ชื่นทรวง ผู้ตรวจ ASEAN quality assurance network (AUN-QA) ให้เกียรติมาบรรยายภาพรวมการประกันคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลากรในสำนักวิชา ในการพัฒนาหลักสูตรสู่ระดับสากลต่อไป โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและฟังบรรยาย

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 153 ครั้ง