นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในงาน การแข่งขัน NTT Digital Challenge 2020

Category: It-ข่าวรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในงาน การแข่งขัน NTT Digital Challenge 2020 จัดโดย บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด  (NTT Thailand) ณ อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์  ในงานนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 120 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

สมาชิกทีม Illuminatus ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกอบด้วย

  • นายพศุตม์  รัศมีจันทร์    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • นายลัทธพล  สุวรรณกนิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • นายดนุวศิน สิทธิวรชาติ   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โดยมี อาจารย์ ดร. มาหะมะ เซะบากอ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานจริงให้กับนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน รวมถึงการพบปะเพื่อนร่วมสายงานต่างมหาวิทยาลัย และสร้างโอกาสในการร่วมงานกับ NTT Group  

“NTT Digital Challenge 2020” เป็นการแข่งขันความรู้ทางด้านไอที โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 แขนง คือ ด้าน Network ด้าน Security และด้าน Programming สำหรับการทดสอบจะมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ทำได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับเงินรางวัลและมีสิทธิ์ในการเป็นพนักงานของ NTT อีกด้วย

นอกจากนี้สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้ส่งนักศึกษาอีก 2 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

ทีม 3SUM

  • นายซีโมน ยศบุญ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • นายต้นกล้า มณีรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • นายสักรีรินทร์ ธาตุอินจันทร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ทีม OGP

  • น.ส.เบญจวรรณ ธิเขียว สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
  • นายปริญ  สันติสุข สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
  • นายพรศักดิ์  ศรีแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 1043 ครั้ง