ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต พลวัต ดีอันกอง CEO ผู้ก่อตั้งบริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด

Category: It-ข่าวรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต พลวัต ดีอันกอง ที่ได้ประสบผลสำเร็จในด้านการงานและยังเป็น  CEO ผู้ก่อตั้งบริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด เจ้าของโครงการเกมอาร์เทอแลนด์ (Artheland)

 

นาย พลวัต ดีอันกอง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำความชอบและความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ในการประกอบอาชีพจนประสบผลสำเร็จ

 


 

 

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 456 ครั้ง