มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5/2 รับตรงพิเศษสำนักวิชา

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5/2 รับตรงพิเศษสำนักวิชา

 • กำหนดการรับสมัครสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2563 
   - สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)

 

 • รายละเอียดประกาศรับสมัคร 
  - สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)   คลิกที่นี่ !!!

   
 • สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ !!! 
  (ระบบรับสมัครออนไลน์จะเปิดอัตโนมัติ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.)

หมายเหตุ 
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน 
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 346 ครั้ง