ท่านรองอธิการบดี รศ. ดร.นันทนา คชเสนี พบสำนักวิชา IT

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 ท่านรองอธิการบดี รศ. ดร.นันทนา คชเสนี ได้มาเยี่ยมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคาร S7A ห้อง 204 โดยมี ท่านคณบดี อาจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง และ คณาจารย์, บุคลากรของทางสำนักวิชาฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้บุคลากรของสำนักวิชาฯ ได้มีความเข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับแผนการดำเนินงานของทางมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการต่อจากนี้ไป

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 168 ครั้ง