มหาวิทยาลัย Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence เข้าประชาสัมพันธ์ทุน AI Full Scholarships

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence เข้าประชาสัมพันธ์ทุน AI Full Scholarships

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณสาวิตรี สุพรรณวัฒนชัย ได้เข้ามาประชาสัมนพันธ์ทุนจากมหาวิทยาลัย Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence ณ ห้องประชุม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อาจารย์ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา และ อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ ให้การต้อนรับ โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาที่สนใจ เข้ารับฟังรายละเอียดทุนในด้าน Artificial Intelligence (AI)

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 70 ครั้ง