ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยไปประกวดระดับภาค ในโครงการ Research To Market 2020 (R2M 2020)

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีที่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยไปประกวดระดับภาค ในโครงการ Research To Market 2020 (R2M 2020) ซึ่งจัดโดย MFII เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. 2563

ทีม Penrose ส่งผลงานเรื่อง นวัตกรรมเครื่องบริหารเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้านหลัง (Hamstring) โดยเฉพาะ มีสมาชิกคือ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. นายนิโคลา มิเกลลี่

2. นางสาวสุรีรัตน์ กังแฮ

โดยมี อ. พิชชาภา คนธสิงห์และ อ.ดร.ธีรศักดิ์ บุญวัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นายณัฐพิชญ์ เจ็งศรีวงศ์

2. นางสาวรุจิกร ปรีชา

3. นายรุสลัน ยูโซะ

โดยมี อ.ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 177 ครั้ง