สำนักไอที มฟล. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ InCIT2020

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ. ดร.ธีรวิศิษฎ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ตัวแทนอาจารย์พร้อมนักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 ซึ่งจัดในนาม สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (The of Council of IT Deans --CITT) โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี

ในปีนี้ มฟล. ส่งผลงานของนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 2 ผลงาน โดยมี นางสาวนุชวรา ชุ่มฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ และ นายวัตฐติยะ จารุนครินทร์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัย

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 291 ครั้ง