ขอแสดงความยินดีนักศึกษาไอทีชนะการแข่งขันและเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายเพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทำโครงการ “True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp”ต่อยอดไอเดียพัฒนานวัตกรรม เน้นให้นิสิตนักศึกษาคิดจริง ทำจริง ในการพัฒนาต่อยอดไอเดียสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงถึงภาคธุรกิจจริงจากหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดการแข่งขัน Pitching Day True 5G Temi Robot Boot Camps เพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะการแข่งขันได้รับเงินรางวัล จากบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000 บาท และเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายเพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งผลการประกวดครั้งนี้ ได้แก่ ทีม MUNSTT นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแนวคิดของทีมเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ Temi สามารถให้บริการกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย กับกิจกรรม True 5G World of Smart Education with True 5G Temi Robot Boot Camps

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563

ณ ชั้น G โซนแกรนด์ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย (ที่ผ่านมา)

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 470 ครั้ง