ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

Category: It-วิจัย

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 4 บทความ

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 124 ครั้ง