ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกุล ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

Category: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกุล ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 1 บทความ

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 57 ครั้ง