ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณฤมล เต็มดี

Category: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณฤมล เต็มดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 41 ครั้ง