ยินดีกับ รศ.นท.ดร.ทศพล บุญเกิน ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

Category: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นท.ดร.ทศพล บุญเกิน ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 1 บทความ

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 55 ครั้ง