ยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

Category: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 1 บทความ

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 46 ครั้ง