ยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 1 บทความ

 |   |  300 ครั้ง