รีวิวเทียบ 4 Appsสอนออนไลน์แอปใดใช้ง่ายกว่ากัน (Comparison of the best online meeting software) By AJ.Pruet Putjorn

Category: It-IT Knowledge Sharing Forum

จัดทำโดยอาจารย์ ดร. พฤทธิ์ พุฒจร 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

คลิปนี้จะทำการรีวิวและเปรียบเทียบแอปพลิเคชั่นชั้นนำในการสอนออนไลน์ 4 แอป ประกอบด้วย Webex, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom เราจะเทียบว่าถ้าเราต้องการสร้างห้องเรียน และแชร์ Slide การสอนไปสู่ชั้นเรียนออนไลน์ แอปพลิเคชั่นใดจะใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็วที่สุด

 

 

อ่านบทความการใช้งานเพิ่มเติมและติดตามอ.แมงมุมได้ที่ https://spidyhero.wordpress.com

FB: https://www.facebook.com/pruet.putjorn

IG: https://www.instagram.com/spidyhero/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/...

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 828 ครั้ง