ขอแสดงความยินดีกับพี่ ๆ สนว.IT ที่ได้เข้าร่วมและได้รับเงินสนับสนุนภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2021

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ทีม

ผ่านการอนุมัติในรอบ Pitching จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2021 จากผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 400 ทีม 40 มหาวิทยาลัย

.

โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 10 ทีม

ซึ่งทั้ง 8 ทีมที่ผ่านการอนุมัติ ได้แก่

1. ทีม GYRO

2. ทีม Showzen

3. ทีม Galica

4. ทีม SAFE ME

5. ทีม Research Care

6. ทีม UNICORN

7. ทีม DevSearch

8. ทีม Never Say Never

ทั้ง 8 ทีม ได้รับเงินทุนสนับสนุนทีมละ 25,000 บาท สำหรับจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) และเตรียมแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในงาน Startup Thailand League 2021 : Demo Day ในเดือนกันยายน 2564

 

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก : 

 

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 106 ครั้ง