นักศึกษาไอที คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท ในการประกวด “EGAT Animation Awards 2021” ภาคเหนือ

Categories: It-ข่าวรางวัล It-ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาไอที คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัล 20,000 บาท

การประกวด “EGAT Animation Awards 2021” ภาคเหนือ

*******************************

ขอแสดงความยินดีกับ “ทีมเอนจี้จะขยี้ยูแหลกคึ” นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด “EGAT Animation Awards 2021” ภาคเหนือ จัดโดยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและสมาชิกรายชื่อดังต่อไปนี้

 

  • อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์     ทองแพง          อาจารย์ที่ปรึกษา
  • อาจารย์ รัชชานนท์       นอบนพ          อาจารย์ที่ปรึกษา
  • 6231306013 นางสาวซานิต้า บุหงา       นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ
  • 6231306023 นางสาวธัญชนก วงษ์ทิพย์   นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ
  • 6231306032 นางสาวปวิตรา เชาวะเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ
  • 6231306029 นางสาวบุหลัน เพ็ชร์ชระ    นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ

 

 

 |   |  506