โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการรวดเร็ว ลดผิดพลาด “Agile Project Management”

Categories: It-โครงการพิเศษ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการรวดเร็ว ลดผิดพลาด “Agile Project Management”

โดย คุณชำนาญ อินต๊ะ 

 

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย S7 ห้อง S7A-410

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

 

 

 |   |  478