โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บร่วมกันด้วย Git และ SCM (Collaborative Web Development with Git and SCM)

Categories: It-โครงการพิเศษ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บร่วมกันด้วย Git และ SCM (Collaborative Web Development with Git and SCM)

โดย คุณ ธนวัฒน์​ มั่นอ่อง

 

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ S1

ห้อง   S1 -316 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

 |   |  634