โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Team communication and presentation / Creative and innovative thinking

Categories: It-โครงการพิเศษ

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Team communication and presentation / Creative and  innovative thinking

โดย  คุณสุนิสา จันทร์สว่าง

 

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

และ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 9.00–12.00 น.

ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย

ห้อง S7B-413

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

 

 |  627