โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง International Telecom Business 2

Categories: It-โครงการพิเศษ

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง International Telecom Business 2

โดย   คุณ สมพงศ์ อัศวบุญมี

 

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09:00–16:00 น.

ณ อาคารเรียนอเนกประสงค์ (E4)

ห้อง E4A-709

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

 |   |  728