ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ The Librarian

Categories: It-ข่าวสารศิษย์เก่า It-ข่าวรางวัล

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับโครงการ The Librarian: แพลตฟอร์มไลบรารี่สำหรับนักพัฒนาเกมทั่วไป ที่มี ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นทีมงานหลัก ได้แก่

  • นายพลวัต ดีอันกอง ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นายวิธวิช ศรีตะวัน ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นายณัทกฤต กรณ์ปภาวี ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยได้รับเงินทุนสนับสนุน จำนวน 1.5 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Youth Startup Fund 2021

 

สำหรับท่านใด ที่ประสงค์ยื่นขอรับทุนสนับสนุน ตอนนี้ทาง MFii กำลังเปิดรับสมัครในรอบ 3/2564 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

053-916391 (สกาวเดือน)

053-916390 (ขนิษฐา)

ขอบคุณแหล่งข่าวจาก : ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  470