ศิษย์เก่า สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้านแอนิเมเตอร์ผู้อยู่เบื้องหลังฉากต่อสู้ในภาพยนต์ เรื่อง Godzilla vs. Kong

Categories: It-ข่าวสารศิษย์เก่า It-ข่าวรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นายจักริน จันทร์สุข สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้านแอนิเมเตอร์ผู้อยู่เบื้องหลังฉากต่อสู้ในภาพยนต์ เรื่อง Godzilla vs. Kong เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 25 กันยายน 2564

 

 |   |  767