สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์วิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาศักยภาพจัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Indigenous testbed for Industry 4.0 using Visible Light Communication with Industrial Internet of Things”

Categories: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์วิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาศักยภาพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อุ่นศรี, อาจารย์ ดร.ปรัสรา จักรแก้ว ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Indigenous testbed for Industry 4.0 using Visible Light Communication with Industrial Internet of Things” โดยมี Prof. Dr. Vakamulla Venkata Mani”Department of Electronics and Communications Engineering. NationalInstitute of Technology-Warangal-Telangana,India ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ซึ่งเป้าหมายในการจัดกิจกรรมคือการพัฒนาแรงบันดาลใจด้านงานวิจัยสำหรับบุคลากรและการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ E3A-316/2 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 

 |   |  219