บริษัท Terosoft Capital Group เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ

Categories: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ E3A-302 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร, อาจารย์ วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล และอาจารย์ ดร.บรรพจณ์ โนแบ้ว เข้าร่วมต้อนรับ บริษัท Terosoft Capital Group ในการหารือเพื่อทำความร่วมมือด้านวิชาการรวมถึงการทำ MOU ร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย กับทางบริษัทในด้าน Metaverse, Web3, NFT, Blockchain และได้หารือร่วมในการเตรียมจัดงาน Metaverse BootCamp โดยเป็นการจัดอบรมการพัฒนา เกมแนว MMO ที่ใช้ Web3, Blockchain และสร้าง Metaverse ระยะ 6 วัน โดยทางบริษัทได้มีผู้เข้าร่วม ดังนี้

  • คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทโรซอฟท์ แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด
  • คุณจริงใจ เชาวน์ชาติ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
  • คุณอิทธิศักดิ์ ดาราฉาย ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท เทโรซอฟท์ แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด

ทางสำนักวิชายินดีและขอขอบคุณที่ได้รับเกียรติจากทางบริษัทที่มาเยี่ยมเยือนสำนักวิชาฯ ในครั้งนี้

 

 |   |  678