สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบใบประกาศนียบัตร CertificateและTranscript ให้แก่นักศึกษาโครงการ "2022 Taiwan AsiaU Summer Exchange Program"

Categories: It-ข่าวรางวัล

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบใบประกาศนียบัตร CertificateและTranscript ให้แก่นักศึกษาโครงการ "2022 Taiwan AsiaU Summer Exchange Program"

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิตและอาจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร ได้เข้ามอบใบประกาศนียบัตร CertificateและTranscript ให้แก่นักศึกษาโครงการ "2022 Taiwan AsiaU Summer Exchange Program"

โดยได้มีนักศึกษาได้ลงเรียน 3 วิชา ได้แก่

  1. Web Design
  2. Artificial Intelligence
  3. AI Application in Management

ซึ่งได้มีการเรียนการสอนในช่วงวันที่ 1 - 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

 |   |  313