สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม "ค่ายอบรมสร้างเกม VR 3 มิติ มัลติ มันต๊าซซ"

Categories: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

Topic : ค่ายอบรมสร้างเกม VR 3 มิติ มัลติ มันต๊าซซ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างเกม VR 3 มิติ ได้ด้วยตนเองภายใน 1 วัน โดยกิจกรรมนี้อบรม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมีเงินรางวัล 3,000 , 1,500 , 500 บาท และของรางวัลมากมาย

ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ห้อง 305 (S1 305) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ยืนยันการลงทะเบียนได้ที่ : Bit.ly/MFU3DVR

 |   |  450