ผู้บริหารและอาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของโลก ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

Categories: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล รองคณบดีฯ พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด (AIE) ได้เดินทางไปยังสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของโลก และมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ดังนี้

  • National University of Singapore (NUS)
  • Singapore Management University (SMU)
  • Singapore University of Technology and Design (SUTD)

โดยการศึกษาดูงาน ณ สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อความร่วมมือกับสถาบันดังกล่าวในอนาคตอีกด้วย โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติต้อนรับจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้ง 3 สถาบันอย่างอบอุ่น

 |   |  450