ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup 2023

Categories: It-ข่าวรางวัล

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ นายสรัล  ปรีชากรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หนึ่งในสมาชิกทีม Starvation Cure ที่ได้รับรางวัล ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับทุนการศึกษา 3,000 บาท ในการประกวดผลงานกิจกรรม "Smart Start Idea by GSB Startup 2023" ภายใต้หัวข้อ "ธุรกิจ BCG Economy" โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

 |   |  269