ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามัลติฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานการประกวดแอนิเมชัน "ออมกับ กอช. มีแต่ได้"

Categories: It-ข่าวรางวัล

เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้จัดงานประกาศผลการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ "ออมกับ กอช. มีแต่ได้" โดยมี นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี โดยมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอุดมศึกษา จากการประกวดผลงานในหัวข้อ "Saving Give Living" โดยมีรายชื่อนักศึกษา ได้แก่

  • นายสานุพงศ์ นิยม
  • นางสาวสุวิชญา สุตะวงศ์
  • นางสาวอัชฌานันต์ นิธิธนานันต์

 |   |  257