สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีทำบุญสำนักวิชาฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

Categories: it-กิจกรรมสำนักวิชา It-กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ สำนักวิชา 3 (E3A) ชั้น 3 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักวิชาฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดพิธี "ทำบุญสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ" ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สำนักวิชาฯ

ในช่วงท้ายของพิธีฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำดำหัวคณบดีสำนักวิชาฯ และอาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่เมือง (วันสงกรานต์)

 

 |   |  76