สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 M-Care 2 ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล เชียงราย 143 แห่ง

Categories: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ ศูนย์ไฟป่าและหมอกควัน จ.เชียงราย จัดพิธิส่งมอบเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 M-Care 2 นวัตกรรมศูนย์ความป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 143 เครื่อง ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล เชียงราย 143 แห่ง

ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 M-Care 2 ณ ห้องประดู่แดง 2 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

ท้้งนี้ มีแผนการกระจายไปติดตั้งให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน เมษายน 64 ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศได้ที่

แอปพลิเคชัน ยักษ์ขาว วัดฝุ่น หรือ https://yakkaw.com 

 |   |  517