ระบบจองอุปกรณ์โสตสำนักวิชาฯ

ตารางการใช้งานอุปกรณ์โสต สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์เสริม)

สามารถเช็คตารางการใช้งาน และจองผ่าน Link : https://forms.gle/CiUV4VBNBTZaQjoy7

***โปรดจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ***