กิจกรรมสำนักวิชา

สำนักวิชา IT จัดกิจกรรม Paper Boost Camp ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีทำบุญสำนักวิชาฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา It-กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม "IT Update Research" ครั้งที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา It-IT Knowledge Sharing Forum It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับสมาชิกสภาวิศวกร ในการประชุมหารือมาตรฐานฯ TABEE

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา It-ข่าวประชาสัมพันธ์