กิจกรรมนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรม "First date ITSchool CE&DCE 65"

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวกิจกรรมนักศึกษา It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรม "Open House For International SE Students"

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวกิจกรรมนักศึกษา It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรม "IT Open House 2022"

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวกิจกรรมนักศึกษา It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรม SE-HACKATHON 2022

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวกิจกรรมนักศึกษา It-ข่าวประชาสัมพันธ์