รางวัล

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง The Monk Studios Animation Contest 2022

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวรางวัล It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ The Librarian

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวสารศิษย์เก่า It-ข่าวรางวัล