กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีทำบุญสำนักวิชาฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา It-กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา Chiang Saen Metaverse

หมวดหมู่ข่าว: It-กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: It-กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการ "ไอทีสู่ชุมชน 2565"

หมวดหมู่ข่าว: It-กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักไอที ส่งมอบป้าย QR Code และคลิปวิดีโอในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น

หมวดหมู่ข่าว: It-กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม It-ข่าวประชาสัมพันธ์